Tranh chữ Phúc mạ vàng 24k

4.000.000

Tranh chữ Phúc mạ vàng 24k – chữ Phúc có vị trí quan trọng đối với cuộc sống gia đình là biểu tượng của sự tốt lành mà con người mong muốn có được.