Mô hình Khuê Văn Các mạ vàng

7.000.000

Mô hình Khuê Văn Các mạ vàng – “gác văn sao Khuê” biểu tượng của Thủ đô nghìn năm văn hiến đại, là khẳng định chân lí “Hiền tài là nguyên khí của quốc gia”